Spikri therapie en kinderen / jongeren.

Bohémien Advies Coaching en Begeleiding biedt Spikri therapie aan in haar praktijk!

SPIKRI THERAPIE.... HERSTELT EN VERSTERKT


Spikri therapie voor kinderen?

Spikri therapie is heel geschikt voor kinderen. Kinderen zijn onbevangen en pakken de therapie vaak snel op. Op speelse wijze en in hun eigen tempo werken we samen met de kinderen aan herstel. De kinderen mogen op de paarden zitten of door middel van spel samenwerken met de kleine pony’s.Wat doet het magneetveld met ons lichaam ?


Gedragsproblemen, problemen in de ontwikkeling of op school hebben een achterliggende problematiek. Samen met de ouder(s) bespreken we de levenslijn van het kind en achterhalen we op deze manier de achterliggende problematiek. Dit kan (pré) geboortetrauma zijn of trauma wat in de eerste levensjaren is opgedaan door het kind. Vaak laat het kind gedrag zien wat gerelateerd is aan dit trauma. Te denken valt aan boosheid of juist in zichzelf gekeerd zijn. Onverklaarbaar gedrag of verdriet.


Samen met het kind wordt er gewerkt aan verwerking van dit trauma en zal het kind ruimte krijgen om zich anders te gedragen en ontwikkelen.

We zien veel jongeren met eetproblematiek. Eetproblematiek is in onze visie een gevolg en geen oorzaak. We behandelen dan ook niet de eetproblematiek maar gaan op zoek naar de oorzaak. Rust in het hoofd brengen is één van de eerste doelen die we stellen. Vanuit rust is het lichaam beter in staat te herstellen. We vinden het belangrijk dat een behandelend arts mee kijkt en meedenkt in het proces van behandeling als het gaat om eetproblematiek.

Kinderen kunnen nooit alleen verantwoordelijk gesteld worden voor hun gedrag / problematiek. Daarom is het bij ons ook de gewoonte dat ouders actief mee doen en waar gewenst ook zelf één of meerdere sessies volgen. Ongewenst gedrag van kinderen hebben vrijwel altijd te maken met iets wat er in het (gezins) systeem speelt. Het kind / de jongere bepaalt zelf of de ouder de sessie aan de rand van de praktijkbak mee kijkt of dat deze in de praktijkruimte wacht en eventueel in het laatste deel van de sessie deelneemt. Ouders van jongere kinderen krijgen een terugkoppeling van de sessie. Met jongeren vanaf ca. 12 jaar oud wordt in de praktijkbak overlegt wat er van de sessie teruggekoppeld wordt.

Vertrouwen is ons uitgangspunt. Om deze reden komen kinderen / jongeren eerst een vrijblijvende sessie volgen om te ervaren of er klik is en om te ervaren of deze vorm van therapie bij hen past. Na deze sessie bepaalt het kind / de jongere zelf of hij / zij een nieuwe afspraak wil maken.

EMDR kan onderdeel van Spikri therapie bij kinderen.