Versterk uw
organisatie

COACHING MET PAARDEN. BEGELEIDEN VANUIT PASSIE

Pak die teamdip nu aan!


Een goedlopend team is de motor van haar bedrijf of instelling. Als de mensen op de werkvloer goed op elkaar ingesteld zijn, dan heeft dat directe invloed op de ontwikkeling van het bedrijf of instelling. Ieder bedrijf en elke instelling kent de worsteling van een slechtlopend team. Veel ziekte-uitval, meer kosten en stagnering van kwaliteitsontwikkeling.


Zie aanbieding

ARTISTIEK.... VROLIJK EN ONCONVENTIONEEL


ADVISEREN WAAR GEWENST.

OPRECHTE VERBINDING ALS UITGANGSPUNT VOOR EEN STABIEL FUNDAMENT OM TE BOUWEN EN GROEIEN.


Samen met mijn man, Henk Hofsink, run ik sinds 2018 als zelfstandige mijn bedrijf Bohémien, Advies, Coaching en Begeleiding. Binnen Bohémien zijn we onder andere opgeleid door Professor Hans Reinders in “Beelden van Kwaliteit.” We werken (o.a.) vanuit de U-theorie van Otto Scharmer en met de Big Five en de kernkwadranten van Jet Menkveld.

 

Bohémien
Advies Coaching en Begeleiding
werkt onder andere samen met: