Meer weten?

Therapie met paarden, begeleiding vanuit passie


Enkele blogs

Lees alle blogs

ARTISTIEK.... VROLIJK EN ONCONVENTIONEEL


ADVISEREN WAAR GEWENST.

OPRECHTE VERBINDING ALS UITGANGSPUNT VOOR EEN STABIEL FUNDAMENT OM TE BOUWEN EN GROEIEN.


Samen met mijn man, Henk Hofsink, run ik sinds 2018 als zelfstandige mijn bedrijf Bohémien, Advies, Coaching en Begeleiding. Binnen Bohémien zijn we onder andere opgeleid door Professor Hans Reinders in “Beelden van Kwaliteit.” We werken (o.a.) vanuit de U-theorie van Otto Scharmer en met de Big Five en de kernkwadranten van Jet Menkveld.